Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στο Vitascanning Service Center International UG


τον πιστό σας συνεργάτη για έγκυρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας στη νέα τεχνολογία της ιατρικής.

„Vitascanning Valeom Systems- Ένα σύστημα με χίλιες και πλέον δυνατότητες “

  • Το μη-διεισδυτικό διαγνωστικό και θεραπευτικό σύστημά του υποστηρίζεται από υπολογιστή και απευθύνεται σε γιατρούς και φυσικοθεραπευτές.