ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα:

 • Μη διεισδυτική και ανώδυνη μέτρηση

 • Υψηλή ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μέτρησης

 • Απαρίθμηση κινδύνων για πολλές ασθένειες

 • Μεμονωμένη, αυτόνομη εξέταση των ενεργών, βιολογικών ουσιών

 • Βέλτιστος έλεγχος της θεραπείας

 • Ακριβής εκτίμηση της λειτουργικότητας και της αυτόνομης ρύθμισης

 • Πολλαπλές δυνατότητες θεραπείας:
  • DSAM:
   • Θεραπεία πόνου
   • Ρύθμιση της έντασης των μυών σε διάφορα σημεία
   • Ενδοκρινολογική ρύθμιση
  • Valeo:
   • Διόρθωση ταλαντώσεων για τη θεραπεία αντηχητικής ενίσχυσης
   • Διόρθωση της ομοιόστασης στης εντοπισμένες εστίες

 • Πλήρης αποδοχή χάρη στην απεικόνιση των αποτελεσμάτων

 • Υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας χάρη στις πολλαπλές ολοκληρωμένες μεθόδους

 • Δυνατότητα μεμονωμένων μετρήσεων και διαδικτυακή εργασία μέσω εσωτερικού δικτύου

 • Δυνατότητα μετακίνησης της συσκευής

 • Συνεχής εξέλιξη όλων των ενοτήτων

 • Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το MPG