Η Τεχνολογία Vitascanning ValeomΗ Τεχνολογία του Vita scanning Valeom βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη προκειμένου να αντιμετωπίσει και να καλύψει, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για έγκαιρη διάγνωση.

 

Το Vita scanning Valeom συνδυάζει περισσότερες από μία ενότητες εξέτασης σε ένα μόνο μηχάνημα που βασίζεται σε υπολογιστική τεχνολογία μη γραμμικής ανάλυσης.

 

Το Vita scanning Valeom αποτελεί ένα ικανό και αξιόπιστο εργαλείο ανάλυσης και διάγνωσης, μοναδικό στο είδος του.

 

Η Τεχνολογία Vitascanning Valeom:

  

  • Μέτρηση της δυνατότητας αυτόνομης προσαρμογής της καρδίας

  • Καταγραφή του επιπέδου του άγχους

  • Μέτρηση και ελέγχους σε καρδιοκυκλοφοριακές παθήσεις

  • Προσδιορισμός του βέλτιστου καρδιολογικού επιπέδου άσκησης 

  • Έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των πολυάριθμων προβλημάτων υγείας που έπονται μικρο-κυκλοφοριακών διαταραχών.

  • Στοχοθετημένη εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των οδοντικών φατνίων με τα συσχετιζόμενα όργανα.

  • Ανάλυση περιοχών διαταραχών και προσδιορισμός φλεγμονών. 

  • Εξέταση οργανικών και ιστολογικών φασμάτων για έγκαιρη διάγνωση προ-παθολογικών καταστάσεων και διάγνωση εμφανών παθήσεων.

  • Μέθοδος Screening για την ανάλυση του μεταβολισμού, της οξεοβασικής ισορροπίας, καθώς και κάποιων παραγόντων που μπορούν να δρουν επιβαρυντικά.

  • Μεμονωμένη εξέταση πολλών ενεργών βιολογικών ουσιών.