Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτωνTo Vita scanning Valeo παρέχει εκτενείς λειτουργίες για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης.