Σειρά προϊόντων του Vitascanning ValeomMοντέλο 725
Με αναβαθμιζόμενες ενότητες συστήματος NLS

Μοντέλο DSAM/HRV
Συνδυάζει το DSAM και το HRV σε ένα μοντέλο και μπορεί να αποτελέσει προέκταση του μοντέλου 725

Μοντέλο 800
Με τη λογική « ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ»:
Όλες οι τεχνολογίες σε μία συσκευή με το αποδοτικότερο σύστημα NLS