Εκπαίδευση και μετεκπαίδευσηΜε την αγορά ενός συστήματος Vita scanning αποκτάτε και μία εξειδικευμένη κατάρτιση από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους γιατρούς και φυσικοθεραπευτές. Αυτή η εκπαίδευση πραγματοποιείται, κατόπιν συνεννοήσεως, σε μικρά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μην παρακωλύεται το έργο σας.

Λόγω της συνεργασίας μας με το ινστιτούτο INLSa έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σεμινάρια μετεκπαίδευσης σχετικά με την τεχνολογία Vitascanning Valeom.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αμιγώς και με άνεση τις εκτενείς δυνατότητες διάγνωσης αυτού του σύνθετου συστήματος, σας παρέχουμε ένα καλά δομημένο διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό.